Information om taxiförarlegitimation (TFL)

För att få köra taxi yrkesmässigt krävs det att man har taxiförarlegitimation.
Bestämmelserna om taxiörarlegitimation finns för att öka passagerarnas trygghet.
Legitimationen skall placeras väl synlig i fordonet så passagerarna med lätthet kan se den.

Krav för att få taxiförarlegitimation

  • Minst fyllda 21 år
  • Körkort för B-behörighet under minst 2 år/eller innehav av körkort för D-behörighet
  • Uppfylla de medicinska kraven med hänsyn till säkerheten för passagerare samt trafikanter –> Synskärpa med/utan korrektion minst 0,5 på det sämsta ögat samt minst 0,8 på det bästa ögat.
  • Bedöms lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskunnande samt laglydnad
  • Avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation

Om du känner dig osäker på om du kan få taxiförarlegitimation med hänsyn till vissa personliga eller medicinska förhållanden kan du få den frågan särskilt prövad genom ett förhandsbesked.

Om ansökan gäller medicinska förhållanden skall du bifoga det intyg som du önskar få prövat.

Kunskapsprov

Genom kunskapsprovet skall du visa att du har kunskaper så att du uppfyller kraven för taxiförarlegitimation.
Du genomför provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor.
Du kan själv välja i vilken ordning du önskar genomföra de två delproverna.

För att du skall uppfylla kravet på yrkeskunnande måste bägge två (2) delproven vara godkända inom sex (6) månader räknat från det först godkända delprovet.
När kunskapsprovets bägge två delprover är godkända så har ditt godkända kunskapsprov för taxiförarlegitimation en giltighet om tre (3) år.

Körprov

Vid körprovet skall du visa att du kan hantera fordonet i trafiken, att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt samt att du även kan köra på ett passagerarvänligt sätt vilket krävs av en taxiförare.

Innan du får genomföra körprovet skall du visa upp ett giltigt svenskt körkort för behörighet B eller ett giltigt utländskt körkort med behörighet B (utfärdat i annan stat inom EES).
Körprovet genomförs vid något av Trafikverkets förarprovskontor.

Fordon

Ett körprov för taxiförarlegitimation skall genomföras i en personbil. Bilen skall vara tillförlitlig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Bilen skall vara registrerad i Sverige samt vara utrustad med manuell eller automatisk växellåda.

Bilens tjänstevikt får lägst vara 1 200 kg samt totalvikten får vara högst 3 500 kg.
Bilen skall vara utrustad med huvudstöd samt godkända bilbälten av trepunktstyp i framsätet.
Bilen skall dessutom vara utrustad med airbags.
Inför körprovet skall du kunna uppvisa det senast utfärdade registreringsbeviset med uppgifter om bilens tjänste- samt totalvikt.

Ansökan om taxiförarlegitimation

När du har genomfört bägge två (2) delprover vilka ingår i provet för yrkeskunnande, samt genomfört ett körprov med godkänt resultat kan du skicka in en ansökan om taxiförarlegitimation till Transportstyrelsen.
Du måste även bifoga ett läkarintyg tillsammans med din ansökan.