För att får köra AM-moped klass I krävs sedan okt 2009 ett körkort.

Det är viktigt att komma ihåg att du måste ansöka om ett körkortstillstånd om du vill ta körkort för AM-moped. Du måste även göra en synundersökning för att din körkortstillståndsansökan skall vara komplett, du kan göra din synundersökning hos trafikskolan eller hos en optiker.

Du kan genomföra din teorikurs innan ditt körkortstillstånd är klart, men du får inte övningsköra på trafikskolan eller genomföra ditt kunskapsprov på Trafikverket (TV).

Transportstyrelsens (TS) krav på AM-mopedutbildningen är följande:

 • Du skall genomföra en teorikurs hos auktoriserad utbildare som är minst åtta (8) timmar sammanlagt
 • Du skall genomföra övningskörningslektioner med trafiklärare hos auktoriserad utbildare som är minst fyra (4) timmar sammanlagt

För er som skall ta AM-körkort består utbildningen av sammanlagt fyra stycken teorilektioner som ni skall genomföra. Varje teorilektion är två timmar lång.

Den teoretiska kunskapen går hand-i-hand med den praktiska kunskapen och bägge delarna av utbildningen är precis lika viktiga för att du skall bli en säker mopedförare.

De fyra teorilektionerna är följande:

 • Lektion 1 Mopeden
  Regler kring AM-körkortet/skyldigheter som mopedägare, mopedens konstruktion/skötsel samt körning med passagerare/last
   
 • Lektion 2 Människan och miljön
  Säkerhet som förare/trafikant samt trafikens negativa miljöpåverkan
   
 • Lektion 3 Trafik del I
  Grundläggande trafikregler samt vikten av god uppmärksamhet som mopedförare
   
 • Lektion 4 Trafik del II
  Regelkunskap med betoning på mer trafikerade miljöer

AM-utbildningen består även av minst fyra praktiska övningskörningslektioner som ni skall genomföra.
Varje övningskörningslektion är en timme lång.

De fyra övningskörningslektionerna är följande:

 • Manöverkörning
  Denna lektion genomförs inom avspärrat område där du får öva på själva manövreringen av mopeden genom ex en konbana. Du får även öva på att genomföra en kontrollerad, hård inbromsning av mopeden på ett säkert sätt. Du kommer även att få lära dig att genomföra en säkerhetskontroll av mopeden
   
 • Körning i trafik del I
  Denna lektion övningskör du tillsammans med din trafiklärare i mindre trafikerade innerstadsområden. Du får lära dig att praktisera de grundläggande korsningsreglerna samt hur du på bästa sätt hanterar korsningar med skymd sikt och andra riskfyllda trafiksituationer
   
 • Körning i trafik del II
  Denna lektion övningskör du på olika landsvägar tillsammans med din trafiklärare. Det kan vara allt från mindre grusvägar till större asfalterade landsvägar. Du kommer att få kunskap om hur du går tillväga för att sväng vänster från en större landsväg bland annat
   
 • Körning i trafik del III
  Denna lektion avslutar utbildningen och genomförs i en mer trafikerad stadsmiljö. Du kommer att få insikt om att du som mopedförare är oskyddad i trafiken samt att du syns tämligen dåligt för övriga trafikanter. Du får lära dig att praktisera ett trafiksäkert körsätt och hur du på bästa sätt hanterar stadsmiljöns riskfyllda situationer.

Då du har genomfört utbildningens alla delar rapporterar trafikskolan din genomförda AM-utbildning till TS. Innan du är redo för att genomföra ditt kunskapsprov hos TV behöver du gå igenom det webbaserade teoriprogrammet för AM-mopeden. Du kan självklart göra det på trafikskolan, men det går även lika bra att genomföra dessa webbaserade teorifrågor hemifrån.

Trafikskolan hjälper dig givetvis med provbokningen, lycka till!