Hur gör man om man vill ta körkort?

Det första du måste göra är att gå in på www.transportstyrelsen.se där du antingen beställer hem blanketter för att ansöka om körkortstillstånd, eller så fyller du i samma blankett direkt på webben om du har en e-legitimation så att du kan identifiera dig elektroniskt. Det krävs att du har ett giltigt körkortstillstånd innan kursen påbörjas.

Oavsett hur du gör med själva blanketten för körkortstillståndet måste du genomföra en synundersökning vilken skall bifogas till själva ansökningshandlingen.

Synundersökningen görs av oss på skolan, du behöver alltså inte genomföra någon särskild undersökning hos optiker, även om du har glasögon/kontaktlinser, annat än i speciella undantagsfall.

De personer som kan komma att behöva någon form av läkarintyg bifogat till sin ansökan är vanligtvis de som har någon kronisk medicinsk åkomma som de medicinerar stadigvarande för (ex diabetes, epilepsi, ADHD).

Ansökningshandlingarna skickar du in till Transportstyrelsen (TS) i Örebro (adressen är förtryckt på ansökningshandlingarna) och du betalar även in avgiften för körkortstillståndet till TS.

När väl din ansökan kommer in till TS så behandlas den på så vis att den skall passera de olika belastningsregistren – om din ansökan är korrekt ifylld och om inga invändningar mot din ansökan kan hittas så registreras den som godkänd och får då ett besked hemskickat per post eller till din digitala brevlåda (Kiwra).

Körkortstillståndet är giltigt i fem (5) år – observera att det dock kan bli återkallat och belagt med en viss spärrtid innan du får det åter om du skulle råka i bekymmer.

Vi på trafikskolan förespråkar gärna en kombination av privat övningskörning (i den mån som det är möjligt) samt utbildning på trafikskola.
Vissa av våra elever övningskör privat med handledare, medan andra inte har den möjligheten.
Om du har en privat handledare så är den personen välkommen att vara med i bilen då du övningskör med oss på trafikskolan.

Det är viktigt att du tänker på att teorikunskaperna går ”hand-i-hand” med körkunskaperna.
Du kommer att känna igen situationer från teorin ute i trafiken under en körlektion och på samma vis kommer du att kunna komma ihåg någon situation under någon av dina körlektioner när du sitter och pluggar teorikunskap.
Det skapar en inbördes förståelse mellan teori och körning som är viktig för eleven att koppla ihop.

Har du inte möjlighet att ta dig till trafikskolan för att sitta och plugga teori i datornätverket så finns det möjlighet för dig att lösa det från din egen dator hemifrån.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det numer finns två (2) obligatoriska riskutbildningar:

  • Riskutbildning 1: alkohol/droger, riskfyllt beteende/trötthet (”riskettan”) är en tre (3) timmar lång teoretisk utbildning (inget prov) som vi håller på trafikskolan. Denna riskutbildning ställer inga direkta förkunskapskrav på dig som elev, annat än att du måste vara engagerad och aktiv under själva utbildningen.Den behandlar ovan nämnda områden för att skapa en eftertänksamhet hos er körkortsaspiranter.
     
  • Riskutbildning 2: körning under speciella förhållanden (”halkbanan”) är en tre (3) timmar lång både teoretisk och praktisk utbildning som trafikskolan genomför på Säker Trafik i Dalarna , dvs trafikövningsplatsen i Falun. Halkbanans lärare håller utbildningen och du som elev får skjuts fram och tillbaka till trafikskolan. Denna riskutbildning ställer förkunskapskrav på dig som elev och trafikläraren meddelar dig när just du är mogen för att genomföra din ”halkutbildning”.

Dessa två (2) riskutbildningar måste numera vara genomförda och godkända innan du får genomföra vare sig kunskapsprov (teoriskrivning) eller förarprov (uppkörning).

Är du elev hos oss på trafikskolan så planeras dina aktiviteter och kommande prover i samråd med utbildande trafiklärare så att du skall veta var någonstans i din utbildning du befinner dig och vad du skall göra härnäst, samt uppskattningsvis hur långt du har kvar av din utbildning.

Trafikskolan har även möjlighet för den som önskar att lösa finansieringen via Svea Ekonomi, vilket innebär ett kreditköp där du delbetalar månadsvis vilket är räntefritt upp till 24 månader (2 år).

Oavsett om du vill genomföra en fullständig utbildning hos oss eller om du önskar köra någon enstaka lektion med oss så är du alltid välkommen!