Sedan 060101 ställs kravet att blivande handledare och blivande elev genomgår en introduktionsutbildning/handledarutbildning, vilket är en tre timmars teoretisk kurs som tillhandahålls av auktoriserad utbildare.

From 100901 ändras regelverket på så vis att kravet slopas på att introduktionsutbildningen måste genomföras av eleven och handledaren samtidigt.

Det innebär att elev och handledare kan gå utbildningen var för sig.

Den som redan har gått en introdktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är gilitg.

Eleven måste ha en giltig utbildning under hela perioden som man övningskör för behörigheten B (personbil).

Utbildningen är giltig i fem år från det datum kursen genomfördes.

Observera att man även i fortsättningen kommer att behöva ansöka till Transportstyrelsen och bli godkänd som handledare för varje elev – om man tänker övningsköra med fler elever.

Handledarutbildningen hålls med regelbundenhet på trafikskolan under kvällstid.

Handledarboken ingår i kurskostnaden – en bok per sällskap

OBS! Ej avbokad plats debiteras kursens kostnad då tillträde till andra intresserade har nekats.