Målet för din utbildning hos oss är självklart ditt körkort. Under utbildningen kommer du att gå igenom kursplanens moment för att göra dig till en säkrare förare samt förbereda dig till Trafikverkets kunskapsprov och körprov.

För att kunna börja din utbildning krävs en hälsodeklaration och ett giltigt körkortstillstånd som bekräftar att du har möjlighet att få övningsköra. Om du även ska köra privat krävs ytterligare ett godkännande av din handledare. Alla papper och ansökningshandlingar som du behöver finns att beställa på www.transportstyrelsen.se

Undervisningsplan

Trafikskolan har en egen undervisningsplan. Denna har sin grund i Trafikverkets kursplan och är anpassad för att passa trafikskolans läge samt undervisningsfilosofi. Vår undervisningsplan har godkänts av Transportstyrelsen och uppfyller därmed krav som ställs på en undervisningsplan.

Du kan även använda undervisningsplanen för att se t.ex. i vilket övningsområde som undervisningen kommer att bedrivas. Vi eftersträvar att du skall gå på teorilektionerna parallellt med körlektionerna. Detta är kostnads- effektivt för dig eftersom du övar på samma moment på motorcykeln som teoriutbildningen behandlar. Körutbildningen blir därmed mer effektiv vilket innebär färre tagna körlektioner och därmed insparade pengar för dig.

Övningsområdena

Övningsområdena är noga utvalda av trafikskolans utbildningsledare för att passa de olika undervisningsmomenten. De utvalda övningsområdena ligger i nära anslutning till trafikskolan.