Vissa personer väljer från första början att de vill ta körkort på automatväxlad bil, andra slussas vidare mot automatväxlad bil som den lämpligaste lösningen under utbildningens gång..

Oavsett bakomliggande anledningen till att vissa personer väljer att köra automatväxlade bilar så är det en enastående komfort i att köra automatväxlad bil!

Varför växla manuellt när bilen kan sköta det helt själv?

Rent generellt kan man påstå att det oftast går litet snabbare att ta ett körkort på automatväxlad bil – av den anledningen att du som elev kommer att få ”hoppa över” en del av utbildningsmomenten eftersom de inte ingår i utbildningen då du kör automatväxlad bil.

Du får helt enkelt mer tid att lägga fokus på övriga delar av din utbildning i ett tidigare skede än den elev som kör manuellt växlad bil kan göra.

Då du genomför din körkortsutbildning på automatväxlad bil genomgår du samma utbildning med det undantaget att de utbildningsmoment knutna till själva hanteringen av den manuella växellådan av naturliga skäl utgår.

Du får med andra ord en likvärdig utbildning som annan elev, med undantaget att den är giltig för automatväxlade fordon.

Skulle du ändå önska få köra manuellt växlad bil vid ett senare tillfälle kan du när som helst genomföra ett nytt förarprov för manuellt växlad bil.